W dokumencie znajdują się najpopularniejsze pakiety szybowe.